Yhteystiedot

Marttahallitus 2018 Takarivi Tarja Visuri, Terttu Pellikka, Anneli Paatero, Milvi Pesari ja Seija Heino. Keskellä Maija Larkio ja edessä Marja Salenius

 

Fiskarin Martat ry
Fiskarin Martat c/o Marja Salenius
Fiskarsintie 828a, 10480 Antskog
yhdistyksen sähköposti: fiskarinmartat@gmail.com

 

Hallitus 2018

Marja Saleniuspuheenjohtaja, sihteeritiedotus, toiminnan raportointimarjah.salenius(at)hotmail.com0407492660
Milvi PesarivarapuheenjohtajaBlogi, jäsenrekisteripilvipisara(at)netti.fi0405829558
Terttu Pellikkarahastonhoitaja   
Anneli Paaterojäsenkestitykset  
Tarja Visurijäsenretket, jäsentapahtumat  
Seija HeinoJäsenkestitykset, retket